Zadaci za vežbanje

Autor Dipl. mat.Zorica Djordjević.

1.У неком четвороуглу је један унутрашњи угао за 26° већи од другог угла, трећи угао је за 54° мањи од другог угла , а четврти унутрашњи угао је за 42° мањи од трећег угла. Колико степени има сваки угао у том четвороуглу.

                  (Решење: 147°,121°,67°,25°)

2.Одредити унутрашње углове четвороугла ако је један унутрашњи угао за 32° већи од другог,трећи за 18° мањи од збира прва два, а четврти је једнак првом углу.

                     (Решење::86°, 54°, 122°, 90°)

3.Одредити унутрашње углове четвороугла ако је угао α за 53° већи од угла β, два пута већи од угла δ и једнак углу  γ.